“Nazeri 2000” siguron 12 salla operative ne 12 qarqe te Shqiperise dhe me sherbim 24 ore. Me anë të një qendre monitorimi të teknologjisë së fundit, siguron mbikqyrjen e sipërmarrjeve, dyqaneve, zyrave, apartamenteve duke përdorur: Sisteme Alarmi Kundra Vjedhjes, Sisteme Kundra Zjarrit, Sisteme Monitorim me Kamera dhe Sisteme Monitorimi te Automjeteve me GPS. Operatorët janë të përzgjedhur dhe profesional duke qënë në gjëndje të zgjidhin të gjitha situatat që krijohen, me arritjen e grupit të gatshëm me një kohë rekord pasi salla operative merr sinjalin e alarmit. Shoqeria “Nazeri 2000” sh.p.k garanton pasuritë e palujtshme me një teknologji të përparuar dhe moderne. Teknologjia e shoqerisë “Nazeri 2000” sh.p.k paraqet në menyrë te vazhdueshme prezantimin e elementeve të reja të sigurise në intergrimin e shërbimeve të avancuara.