null

GRUPE TE GATSHME NE TE GJITHE SHQIPERINE

Policia Private “Nazeri 2000” ka ne dispozicion grupe te gatshme te paisur me armatim dhe paisje speciale qe mbulojne gjithe territorin e Shqiperise  me punonjes sherbimi te kualifikuar dhe certifikuar nga Drejtorite perkatese te Policise se Shtetit ne nivelet me te larta te pergatitjes, vigjilences dhe aftesise per te mberritur ne vendgjarje, brenda nje kohe rekord. Punonjesit tane te sherbimit  i nenshtrohen ne menyre periodike trajnimeve, kualifikimeve te ndryshme sipas skemave te personalizuara me karakteristika te vecanta te objeketve qe ne kemi ne ruajtje.