Një numër i konsiderueshëm punonjësish të ndërhyrjes së shpejtë në të gjithë vendin të licensuar të kompletuar me armatim, mjete speciale, uniformë , mjete individuale ndërlidhjeje të liçensuar nga organet respektive kompetente në funksion të objektivave të kësaj shoqërië. Sigurojne ruajtjen e objekteve në kohë rekord, pas marjes së sinjalit nga zyrat qëndrore të sallës operative.